Tag: pemerintah

Menolak Santun

Menolak Santun

Artikel ini tidak dikhususkan bagi individu tertentu tapi memang dikhususkan bagi pihak-pihak yang mengatasnamakan kesopanan di atas ketidakadilan bagi masyarakat. ...